Redakcja

Redaktor naczelny

Andrzej Strąk

Z-ca redaktora naczelnego, redaktor merytoryczny

Maciej Robert

Sekretarz redakcji

Marcin Bałczewski

Projekt okładki, opracowanie graficzne, DTP

Zbigniew Koszałkowski (www.TAKitak.com.pl)

Redaktor prowadząca numeru

 Joanna Jabłkowska

Adres redakcji

Dom Literatury w Łodzi,
Roosevelta 17, 90-056 Łódź
Tel. (42) 633 68 38
e-mail: tygiel@dom-literatury.pl
Strona internetowa: www.tygielkultury.org

Rada programowa

Jerzy Jarniewicz, Zdzisław Jaskuła, Zbigniew W. Nowak Zespół: Tomasz Bocheński, Tomasz Cieślak, Leszek Engelking, Małgorzata Golicka-Jabłońska, Wojciech Górecki, Anna Kuligowska-Korzeniewska, Lucyna Skompska, M.Magdalena Starzycka, Maciej Świerkocki.

Stale współpracują

Tomasz Cieślak-Sokołowski, Renata Jablońska (Tel Awiw), Janusz Janyst, Wojciech Ligęza, Georgi Minczew, Jan Morawicki (St. Petersburg), Olga Nadskakuła, Ivan Petrov, Roman A. Sacharov (St. Petersburg), Teresa Sikorska, Leon Sikorski, Henryk Skwarczyński (Chicago), Adam Szyper (Nowy Jork), Urszula Usakowska-Wolff (Berlin), Janko
Vujinović (Belgrad).

Pomoc redakcyjna

Aleksandra Błędek, Adam Hemer, Anna Skurska, Natalia Wolska, Edyta Zajdlic.

Wydawca

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skrótów tekstów. MATERIAŁÓW NIEZAMÓWIONYCH nie zwracamy

Wydawca: Dom Literatury w Łodzi
ISSN: 1425-8587

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Tygiel Kultury cyfrowo) i Urzędu Miasta Łodzi.