Kontakt

Adres redakcji

Dom Literatury w Łodzi,
Roosevelta 17, 90-056 Łódź
Tel. (42) 633 68 38
e-mail: tygiel@dom-literatury.pl
Strona internetowa: www.tygielkultury.org

Od Redakcji

Redakcja prosi Autorów o przesyłanie materiałów do redakcji drogą elektroniczną w formie załączników.

Pliki tekstowe/poezja:

  • Prosimy o przesyłanie wierszy w jednym pliku, koniecznie z imieniem i nazwiskiem oraz danymi do komunikacji z autorem.
  • Pliki tekstowe/esej, artykuł, proza itp.
  • Każdy tekst w oddzielnym pliku, koniecznie z imieniem i nazwiskiem oraz danymi do komunikacji autora.
  • W nazwie plików z ilustracjami należy wpisać nazwisko i kolejny numer, zaś w oddzielnym pliku tekstowym do każdego obrazka należy podać imię i nazwisko autora ilustracji, tytuł i ewentualnie bardziej szczegółowy opis (data, miejsce, nazwiska osób itp.).

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skrótów tekstów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy.

Nie przyjmujemy do druku materiałów wcześniej publikowanych (również w Internecie).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Tygiel Kultury cyfrowo) i Urzędu Miasta Łodzi.