NAJNOWSZY
NUMER
2 / 2017

Spis treści

SPIS TREŚCI NUMERU 2/2017

AUSTRIA

5 Joanna Jabłkowska „Rozliczenie z przeszłością czy wichrzycielstwo? O austriackich debatach”
13 Monika Muskała Wywiad na temat „Austriackich rozliczeń” (rozmawia Maciej Robert)
28 Ilse Aichinger „Teatr w oknie” (przekład Jacek St. Buras)
30 Simone Fässler „O Ilse Aichinger” (przekład Ryszard Wojnakowski)
33 Bettina Balaka Fragmenty powieści „Kassiopeia” i „Eisflüstern” (tłum. zbiorowe)
37 Helwig Brunner wiersze (przekład Agnieszka Walczy)
41 Hanno Millesi „Często siedzę godzinami przed lustrem i rozmyślam o swoim wyglądzie”, „Wszystkiego najlepszego” (tłum. zbiorowe)
53 Maja Haderlap „Anioł zapomnienia” (przekład Ewa Ziegler-Brodnicka)
61 Remigiusz Grzela O powieści Mai Haderlap
65 Bernhard Strobel „Cienka nić” (przekład Ryszard Wojnakowski)
73 Friederike Gössweiner „Traurige Freiheit” (przekład Urszula Poprawska)
80 Anna Baar „Kolor owocu granatu” (przekład Urszula Poprawska)
87 Eva Menasse „Wiedeń” (przekład Ryszard Wojnakowski)
95 Marianne Gruber „Godzina wron” (przekład Sława Lisiecka)
101 Birgit Müller-Wieland Wiersze (przekład Ryszard Wojnakowski)
105 Friederike Mayröcker „siedzę tam tylko OKRUTNIE” (przekład Ryszard Wojnakowski)
109 Jacek Kowalski O twórczości Friedericke Mayrocker
111 Sandra Gugić „Astronauci” (przekład Krzysztof Jachimczak)
119 Evelyn Schlag Wywiad (Edward Pasewicz)
123 Monika Szyszka vel Syska „Błękitne sny Alfreda Kubina”

Grafiki Alfreda Kubina
strony: 12. 27, 32, 52, 64, 72, 86, 94, 104, 122, 130

SZWAJCARIA

131 Peter von Matt „Dlaczego większość nie zawsze ma rację”, „Piszą także nowe Szwajcarki i nowi Szwajcarzy” (przekład Urszula Poprawska), „Co zostaje po mitach?” (przekład Krzysztof Jachimczak)
143 Klaus Merz Wywiad na temat powieści „Jakub śpi” (rozmawia Maciej Robert)
148 Maciej Robert Recenzja „Jakub śpi” Klausa Merza
149 Martin Merz wiersze (przekła Krzysztof Jachimczak)
206 Hugo Loetscher „Rewizja” (przekład Krzysztof Jachimczak)
153 Adelheid Duvanel „Beim Hute meiner Mutter” (przekład Krzysztof Jachimczak)
158 Krzysztof Jachimczak O Adelheid Duvanel
163 Iren Baumann Wiersze (przekład Ryszard Wojnakowski)
185 Werner Morlang „H.C. Artmann (1921-2000)” (przekład Urszula Poprawska)
170 Charles Lewinsky „Andersen” (przekład Ryszard Wojnakowski)
178 Nora Gomringer wiersze (przekład Ryszard Wojnakowski)
188 Nora Gomringer „Słowo od ciebie” (przekład Natalia Wojnakowska)
192 Christoph Simon „Spacerowicz Zbinden” (przekład Ryszard Turczyn)
203 Christian Kracht „Umarli” (przekład Ryszard Wojnakowski)
208 Maciej Robert Recenzja „Z dziennika berlińskiego” Maxa Frischa

 

SPIS TREŚCI NUMERU 1/2017

SZEŚĆ WIEKÓW ŁODZI

5 Rozmowa w „Tyglu” „Kiedy w Łodzi wypasano owce” z Henrykiem Samsonowiczem rozmawia Zbigniew Dominiak
10 Dyskusja w „Tyglu” Lodzermensch – historia i mit
21 Paweł Spodenkiewicz 39 wystąpień Chaima Rumkowskiego
34 Krzysztof Woźniak Zderzenie dwóch światów
42 Leszek Próchniak Mieszkańcy Łodzi wobec wprowadzenia stanu wojennego
56 Pierre Guicheney Łódź
66 Alexander Klugman Uroczystości żałobne

ŁÓDŹ _ TYGIEL KULTURY

75 Marek Budziarek Mozaika wyznaniowa Łodzi
83 Paweł Samuś Ziemia obiecana, złe miasto czy mała ojczyzna Polaków,
Niemców, Żydów?
90 Wojciech Górecki Łódź rosyjska
97 Karl-Heinz Goeppert Moja łódzka rodzina
105 Krystyna Radziszewska Łódź w niemieckojęzycznych tekstach autobiograficznych
110 Władysław Bartoszewski Wystąpienie podczas inauguracji działalności
Towarzystwa na Rzecz Dialogu Kultur
116 Joanna Podolska Nie lubię, jak ktoś obraża innych
121 Paweł Rutkiewicz Resztki multi-kulti. Współcześni łódzcy Żydzi

ŁÓDŹ KULTURALNA

138 Krystyna Radziszewska Życie kulturalne getta Litzmannstadt
148 Anna Kuligowska-Korzeniewska Łódź teatralna
153 Krzysztof Boczek Zza kurtyny
156 Anna Leśniak Fifi Zasrow. Acta es fabula
158 Rozmowa w „Tyglu” „Borowiecki to ja” – z Janem Klatą rozmawia
Anna Maria Dolińska
162 Andrzej Wajda „Malujcie tak, żeby Polska zmartwychwstała”
167 Ewelina Nurczyńska-Fidelska Andrzej Wajda – doktor honoris causa UŁ
168 Janina Ładnowska Nowoczesność z tradycją
177 Rozmowa w „Tyglu” “Gdyby nie sztuka…” – z Krystyną Potocką-Suwalską
rozmawia Marta Zdanowska
184 Leszek Szaruga „Puls”, czyli zabawa
193 Tina Stroheker Niedziela u poety
197 Konrad Tatarowski Witek Sułkowski i jego pisarstwo. Wspomnienie
201 Piotr Śliwiński Jacek Bierezin – osobny? odosobniony?
206 Rafał Gawin Mój Zdzisław

PLAN MIASTA

211 Piotr Grobliński Korekta planu
221 Jerzy Jarniewicz Pejzaż miejski z jeleniem
229 Krzysztof Stefański Architektura Łodzi – zagrożone dziedzictwo
236 Mariusz Gaworczyk Ludwik Mackiewicz – architekt z zasadami
242 Agnieszka Cytacka „Organiczność miasta Łodzi

PROZA
256 Marcin Sobieszczański Tysiąclatka, czyli Żubardź

POEZJA
260 Piotr Grobliński Wiersze
262 Jerzy Jarniewicz Wiersze

RECENZJE

264 Paweł Sobczak O „Gajcym” Stanisława Beresia”
268 Paulina Małochleb O „Żeby nie bolało” Cezarego Łazarewicza
275 Tymoteusz Milas O „Dzwonach Einsteina” Lajosa Grendela

WYDARZENIA

278 Adam Klimczak Bracia Hirszenbergowie
280 Anna Walaszczyk Opowieść o wielokulturowej Łodzi na stałej wystawie w Muzeum Miasta Łodzi

 

Spis treści numeru 1/2016

20 LAT „TYGLA KULTURY”
Zbigniew W. Nowak „Wstępniak”
Leszek Engelking „Laureaci, którzy odeszli”

GRANICE EUROPY
Alain Besançon „Granice Europy na wschodzie – kwestia rosyjska”
Stanisław Konopacki „Europa Żaków”
Adam F. Kola „Między Europą Środkową a Środkowo-Wschodnią”
Rozmowy w „Tyglu” Europa od kuchni (Andrzej Chętko, Piotr Bikont, Robert Makłowicz)

AUSTRIA
Anton Pelinka „Przypadek bez precedensu: FPÖ – przypadek bez precedensu: Austria”
Rozmowy w „Tyglu” Pisarz dokumentalnej imaginacji (z Martinem Pollackiem rozmawia Monika Wąsik)

BAŁKANY
Mihajlo Pantić „Ani wojna, ani pokój”
Rozmowy w „Tyglu” Wojny nikt nigdy nie wygrywa (z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Zbigniew Dominiak)

CZECHY
Irena Krasnicka „Poczujmy swoją bliskość, doceńmy oryginalność”

GRUZJA
Wojciech Górecki „Ikona”
Katarzyna Rawska-Górecka „Gori”
Józef Darski „Czeczenia – koniec rosyjskiej dominacji”

IRLANDIA PÓŁNOCNA
Jan Paweł Jędrzejwski „Co dalej, Irlandio Północna?”

LITWA
Alfredas Bumblauskas „Litewsko-polskie więzi kulturalne”
Bartosz Jankowski „Polska i Litwa znów w Unii”
Rozmowy w „Tyglu” Zawsze chęci przewyższają możliwości (z Kornelijusem Platelisem rozmawia Zbigniew Dominiak)

ŁOTWA
Rozmowy w „Tyglu” Każdy naród chce mieć swoje państwo (z Janisem Jurkansem rozmawia Grażyna Kompel)

NIEMCY
Joanna Jabłkowska „Niemieckie spory o pamięć”
Günter Grass „Moje marzenie o Europie”

ROSJA
Jan Morawicki „W tak zwanej „sprawie wschodniej”
Wojciech Górecki „Trzeci Rzym, drugi Zachód”
Walery Popow „Literacki Newski”

UKRAINA
Tadeusz Chrzanowski „Ukraińcy i Polacy w wigilię trzeciego millennium”
Rozmowy w „Tyglu” Zacznie przeważać duch pojednania (ze Zbigniewem Brzezińskim rozmawia Zbigniew W. Nowak)
Mykoła Riabczuk „Pokusa trzeciej drogi”

***
Mariusz Janik „Terrorystki”
Kamel El Sayed „Przejawy rasizmu w Polsce”
Małgorzata Kępczyńska „Dzikość sumienia”

POEZJA
Lars Gustafsson „Kronika wiejska” (tłum. Zbigniew Kruszyński)
Karin Boye „Tak, to boli” (tłum. Zbigniew Kruszyński)
Radmila Lazić „Wiersze” (tłum. Agnieszka Łasek)
Andrij Lubka „Wiersze” (tłum. Bohdan Zadura)
Piotr Gajda „Wiersze”

PROZA
Robert Rutkowski „Wyszedłem tylko wyrzucić śmieci”
Marcin Sobieszczański „Tysiąclatka, czyli Żubardź”
Marcin Zegadło „Wciąż możesz się odwrócić”

WYWIAD
Z Kamilem Turowskim rozmawia Mikołaj Mirowski
Czy literatura jest w stanie uratować człowieka?

ESEJ
Joanna Drzazga „Żart, ironia, satyra i głębsze znaczenie – o vis comica Umberta Eco i sztuce czytania”

REPORTAŻ
Anna Skurska „Rok Witkiewiczów”

RECENZJA
Aleksandra Byrska „Rykoszet (Adam Pluszka Zestaw do besztań)”
Paulina Małochleb „Degeneracje światopoglądowe (Marcin Kącki Białystok. Biała siła, czarna pamięć)”
Paweł Sobczak „Czy te biografie są jeszcze homo? (Krzysztof Tomasik Homobiografie)”
Tymoteusz Milas „Świat objawiony (Christoph Ransmayr Atlas lękliwego człowieka)”

FELIETON
Jacek Dehnel „Fotoplastikon”
Adam Poprawa „Ulica jak ulidza”

Noty autorów

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Tygiel Kultury cyfrowo) i Urzędu Miasta Łodzi.